Wat is een lockdown?

Wat is een lockdown?

Door de wereldwijde corona pandemie raakten vele landen in de wereld in 2020 tijdelijk in lockdown. In 2021 gebeurde dit in veel van die landen opnieuw, ook in Nederland. Maar wat is dit nu precies?

Wat is een lockdown?

Letterlijk betekent lockdown: platlegging, afsluiting, stillegging of noodvergrendeling. Tijdens de corona pandemie betekende een lockdown dat het land op slot ging. De strengste lockdown in Nederland hield in dat de niet noodzakelijke winkels, scholen, sportlocaties en vrijetijdsbesteding allemaal dicht was. Simpel weg was de boodschap blijf thuis, ga alleen de deur uit voor boodschappen, medische doeleinden of je werk. Voor dat laatste gold dat er werd gevraagd alleen maar naar je werk te gaan als je niet vanuit huis kon werken. De hele samenleving lag stil. Bij elkaar op bezoek werd sterk afgeraden, mocht je toch bezoek willen ontvangen mocht dit maximaal 1 persoon per dag zijn.

Nederland langzaam van het slot

Deze strengste vorm van lockdown gold ongeveer 2 maanden. Vanaf toen ging er langzamerhand meer van het slot. Maar wel echt mondjesmaat. Op het moment van schrijven, begin mei 2021, zijn er nog veel dingen gesloten. Natuurlijk hopen we met heel het land dat we langzamerhand veel meer mogen doen. Dit gaat afhangen van de drukte in de ziekenhuis en de mate van vaccinatie van de bevolking. Er is een openingsplan geschreven om steeds meer van het slot te mogen door de Rijksoverheid, waarmee Nederland in stappen van het slot af zal gaan. 


Reactie plaatsen